• Κάβες •

10.000€ για το ξεκίνημα.

Μερικά υλικά τα αγοράζετε από την Προμηθευτική σε αρκετά χαμηλές τιμές.
Τα υπόλοιπα υλικά τα μαζεύετε και τα επεξεργάζεστε σε αντίστοιχες τοποθεσίες ανάλογα με την κάβα.
Η Προμηθευτική έχει όριο στις ποσότητες τον πρώτων υλών στα 200 τεμάχια το οποίο κάνει reset κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 8:00 το πρωί.

Το κατάστημα έχει τρία οχήματα τα οποία είναι για όλους τους υπαλλήλους του καταστήματος, δεν είναι δυνατή η αγορά extra εταιρικών οχημάτων.

Το κατάστημα διαθέτη και ντελίβερι σε ντόπιους το οποίο πρέπει να γίνετε με το βανάκι, επίσης δεν χρειάζεται να έχετε κάποια αντικείμενα πάνω σας, απλά πάτε στις τοποθεσίες που σας εμφανίζει το GPS.

Δύο Inventories (αποθήκη και ψυγείο).
Στην αποθήκη έχει πλήρη πρόσβαση το αφεντικό και ο υπεύθυνος, ενώ στο ψυγείο ο κατώτερος (Υπάλληλος) δεν μπορεί να αφαιρέσει πράγματα αλλά μόνο να προσθέσει.